Oprettelse af bruger

FIXME: info omkring oprettelse